Wat doet de Cliëntenraad Participatiewet?

De Cliëntenraad Participatiewet is onafhankelijk en heeft de taak om de gemeenteraad en het college van Burgemeester & Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren op het gebied van sociale zaken en arbeidsmarkt. De Cliëntenraad Participatiewet is er voor om cliënten van de Gemeente invloed te geven, niet persoonlijk of individueel, maar als groep.

Niet iedereen kan zelfstandig zijn weg vinden in de nieuwe Participatiewet. De één veel beter en de ander kan dat helemaal niet. De gemeente heeft de taak er voor te zorgen dat iedereen in het beleid tot zijn recht komt, maar vooral degenen voor wie het moeilijk is daar de weg in te vinden hebben extra aandacht nodig. De Cliëntenraad Participatiewet bekijkt het beleid door de ogen van de cliënten en werkt op die manier als een soort bewaker.

Schuiven naar boven