Vergaderingen

Alle vergaderingen van de Participatieraad zijn openbaar. De vergaderdata en de verslagen van de vergaderingen zijn te vinden op onze website.
U bent welkom om een vergadering bij te wonen.
Wel vragen wij of U zich vooraf telefonisch (073 – 6131347) of via de mail (info@crpw.nl) aanmeld.

De vergaderingen vinden plaats op de Sonniusstraat 3 te
’s-Hertogenbosch van 19.30 uur – 22.00 uur.
Op verzoek zijn de openbare vergaderstukken beschikbaar.

15-11-2022 Studiedag Kort verslag
20-12-2022   Kort verslag
17-01-2023   Kort verslag
14-02-2022   Kort verslag
28-03-2023   Kort verslag
25-04-2023    
13-06-2023    
05-09-2023    
10-10-2023    

Schuiven naar boven