Benoeming onafhankelijk voorzitter

 

Tijdens de vergadering op 28 februari 2023 van het College van B&W is de heer A. Schilder per 1 maart 2023 benoemd tot onafhankelijk voorzitter van de Cliëntenraad Participatiewet.

Collegevoorstel

Schuiven naar boven