Hoe gaat dat in de praktijk?

Nou in elk geval niet zonder u.

Bij een nieuwe verordening of verandering van beleid wordt de Cliëntenraad Participatiewet door de Gemeente gevraagd om advies te geven. Wij gaan vervolgens onderzoeken welke gevolgen deze nieuwe verordening zal gaan hebben voor de cliënten die wij vertegenwoordigen en stellen een advies op. Als de Cliëntenraad Participatiewet signalen ontvangt dat een regeling of actie tegen de belangen van de cliënten van de Gemeente c.q. WeenerXL in gaan, dan heeft de Cliëntenraad Participatiewet de mogelijkheid om ook een ongevraagd advies aan de Gemeente te geven.

Het is dus van groot belang dat wij op de hoogte zijn van verhalen en ervaringen, zodat wij voor iedereen de menselijke maat centraal kunnen stellen. U kunt uw opmerkingen of verhaal (anoniem) kenbaar maken via het contactformulier. Maar dat kan ook door onze vergaderingen te bezoeken en u te melden als inspreker of bezoeker op een bepaald onderwerp.

Wij hebben uw inbreng nodig!

Schuiven naar boven