Adviezen

Bij een nieuwe verordening of verandering van beleid wordt de Cliëntenraad Participatiewet door de Gemeente gevraagd om advies te geven. Wij gaan vervolgens onderzoeken welke gevolgen deze nieuwe verordening zal gaan hebben voor de cliënten die wij vertegenwoordigen en stellen een advies op. Als de Cliëntenraad Participatiewet signalen ontvangt dat een regeling of actie tegen de belangen van de cliënten van de Gemeente c.q. WeenerXL in gaan, dan heeft de Cliëntenraad Participatiewet de mogelijkheid om ook een ongevraagd advies aan de Gemeente te geven.

2023

Verordening Re-integratieverordening Participatiewet/IOAW/IOAZ
’s-Hertogenbosch 2023 
Advies Verordening 20-06-2023
Gemeente reactie 04-07-2023

Verordening individuele inkomenstoeslag 
Advies verordening individuele inkomenstoeslag 23-02-2023

Beleidsregel re-integratie
Advies Beleidsregel re-integratie 06-01-2023
Beleidsregel re-integratie 27-01-2023

Beleidsregel inburgering
Advies Beleidsregel inburgering 02-01-2023
Gemeente reactie 17-01-2023

 

Schuiven naar boven