Welkom op de website van Cliëntenraad Participatiewet

De Cliëntenraad Participatiewet ’s-Hertogenbosch adviseert de gemeente
over en behartigt de belangen van die inwoners van ’s-Hertogenbosch
die zijn aangewezen op een bijstandsuitkering of begeleiding naar werk van Weener XL.

De Cliëntenraad Participatiewet vormt de brug tussen de gemeente en haar cliënten. Wij geven als onafhankelijke raad de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over de belangen van de uitkeringsgerechtigden, het beleid en de uitvoering van de Participatiewet en het overige beleid op het gebied van sociale zaken.

Bent u afhankelijk van de gemeente voor een uitkering op basis van de Participatiewet of een aanvullende bijstand, dan kan het natuurlijk weleens voorkomen dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld over een dienstverlening. Of u bent het niet eens met een besluit. Meld het ons als u denkt of vindt dat uw belangen of die van anderen met een uitkering of toeslagen worden geschaad. Met deze informatie kunnen wij beter ons werk doen. Maar wij mogen en zullen nooit individuele problemen kunnen oplossen.

Wat doet de Cliëntenraad Participatiewet?

De Cliëntenraad Participatiewet is onafhankelijk en heeft de taak om de gemeenteraad en het college van Burgemeester &Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren op het gebied van sociale zaken en arbeidsmarkt. De Cliëntenraad Participatiewet is er voor om cliënten van de Gemeente invloed te geven, niet persoonlijk of individueel, maar als groep.

Niet iedereen kan zelfstandig zijn weg vinden in de nieuwe Participatiewet. De één veel beter en de ander kan dat helemaal niet. De gemeente heeft de taak er voor te zorgen dat iedereen in het beleid tot zijn recht komt, maar vooral degenen voor wie het moeilijk is daar de weg in te vinden hebben extra aandacht nodig. De Cliëntenraad Participatiewet bekijkt het beleid door de ogen van de cliënten en werkt op die manier als een soort bewaker.

Advies

Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Gemeente 's-Hertogenbosch.

Lees meer
Vergaderen

Maandelijks vergadert de Cliëntenraad over actuele onderwerpen.

Lees meer
Signaleren

U kunt uw opmerkingen of tip (anoniem) kenbaar maken via het contactformulier.

Lees meer

Hoe gaat dat in de praktijk?

Nou in elk geval niet zonder u. Bij een nieuwe verordening wordt de Cliëntenraad Participatiewet door de Gemeente gevraagd om advies te geven. Wij gaan vervolgens onderzoeken welke gevolgen deze nieuwe verordening zal gaan hebben voor de cliënten die wij vertegenwoordigen en stellen een gezamenlijk advies op.

Als de Cliëntenraad Participatiewet signalen ontvangt dat een regeling of actie tegen de belangen van de cliënten van de Gemeente c.q. WeenerXL in gaan, dan zal en kan de Cliëntenraad Participatiewet ook ongevraagd advies aan de Gemeente geven.

Cartoon_op_de_uitpakafdeling

Het is dus van groot belang dat wij op de hoogte zijn van verhalen en ervaringen, zodat wij voor iedereen de menselijke maat centraal kunnen stellen. U kunt uw opmerkingen of verhaal (anoniem) kenbaar maken via het contactformulier. Maar dat kan ook door onze vergaderingen te bezoeken en u te melden als inspreker op een bepaald onderwerp. Wij hebben uw inbreng nodig!

Alle vergaderingen van de Participatieraad zijn openbaar. U vindt de vergaderdata en de verslagen van de vergaderingen bij documenten. U bent welkom om een vergadering bij te wonen. Graag even vooraf melden: 073 - 613 13 47 of info@crpw.nl. De vergaderingen vinden plaats op de Sonniusstraat 3 te ’s-Hertogenbosch van 20.00 uur – 22.00 uur. Voorafgaand aan de vergadering zijn zowel de agenda als – de openbare – stukken via onze website beschikbaar.