Cliëntenraad Participatiewet

De Cliëntenraad Participatiewet ’s-Hertogenbosch adviseert de gemeente over en behartigt de belangen van de inwoners van ’s-Hertogenbosch die zijn aangewezen op een bijstandsuitkering of begeleiding naar werk van Weener XL.

De Cliëntenraad Participatiewet vormt de brug tussen de gemeente en haar cliënten. Wij geven als onafhankelijke raad de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over de belangen van de uitkeringsgerechtigden, het beleid en de uitvoering van de Participatiewet en het overige beleid op het gebied van werk en inkomen.

Bent u afhankelijk van de gemeente voor een uitkering op basis van de Participatiewet of een aanvullende bijstand, dan kan het natuurlijk weleens voorkomen dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld over een dienstverlening. Of u bent het niet eens met een besluit. Meld het ons als u denkt of vindt dat uw belangen of die van anderen met een uitkering of toeslagen worden geschaad. Met deze informatie kunnen wij beter ons werk doen. Maar wij mogen en zullen nooit individuele problemen kunnen oplossen.

Schuiven naar boven