Wie zijn wij

Wie zijn wij

De Cliëntenraad Participatiewet heeft vijftien leden. De leden zijn een afspiegeling van de inwoners van ’s-Hertogenbosch die afhankelijk zijn van de Weener XL (voor inkomen en werk). Daarnaast heeft de Cliëntenraad een onafhankelijke voorzitter en een adviseur.

Organisaties die vertegenwoordigd zijn in de raad

 

 • Stichting Vluchtelingenwerk
 • Gehandicapten Platform ‘s-Hertogenbosch
 • Seniorenraad
 • Stichting Door en Voor
 • Stichting Jong Actief
 • Voedselbank

 

 

 • Wijkpleinen
 • Steunpunt Zelfhulp ’s-Hertogenbosch & Regio
 • SW bedrijf Weener XL
 • Stichting Maatschappelijke Opvang
 • Stichting Loods
 • Quiet Den Bosch
Pieter Jacobs
Seniorenraad
Sinds 2009
Ik vertegenwoordig de doelgroep: ouderen van 55+ in de organisatie: Stichting Seniorenraad ‘s-Hertogenbosch. Ik ben lid omdat kwetsbare ouderen bijzondere aandacht nodig hebben.
Jack Spruyt
Steunpunt Zelfhulp
Sinds 2015
Ik ben lid geworden van de cliëntenraad om mijn zorg of de uitvoering van de participatiewet wel het beoogde positieve effect op de betreffende burgers krijgt en niet leidt tot drang en dwang naar werkzaamheden die alleen maar financieel gunstig uitpakken voor gemeenten. Daarnaast is er een zorg dat participatiebanen bestaande reguliere banen gaan vervangen.
Roos Kapteijns
Gehandicaptenplatform
Sinds 2002
Ik vertegenwoordig de doelgroep: mensen met een handicap en/of chronische ziekte en ik ben lid omdat het heel belangrijk is om de stem van mensen met een lichamelijke, fysieke, visuele, auditieve, verstandelijke handicap en/of chronische ziekte te laten horen binnen het gemeentelijk beleid.
René van der Loo
Wijkplein de Kiek
Sinds 2012
Bij Wijkplein De Kiek komen mensen met uiteenlopende vragen. Vaak hebben die met de gemeente (overheid) en haar beleid te maken. Het zijn grote en kleine kwesties. Voor mij is het belangrijk daar de grote lijnen uit halen. Met die kennis zit ik in de Cliëntenraad om invloed op het beleid van de gemeente 's-Hertogenbosch te hebben.
Sjoerd van Kampen
Stichting Jong Actief
Sinds 2015
Ik vertegenwoordig jongeren uit 's-Hertogenbosch, vaak met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze jongeren begeleiden wij bij Jong Actief in hun dagbesteding, sociale activering of naar werk of school. Vaak raakt de mening van jongeren ondergesneeuwd en dit wil ik ten alle tijden proberen te voorkomen.
Geert-Jan Steenbakkers
Weener XL
Sinds 2009
Ik vertegenwoordig de mensen die in de bijstand zitten in de organisatie Weener XL. Ik ben lid omdat ik het fijn vind om iets voor mensen te betekenen en iets te kunnen doen.
Yvonne Sanders
Weener XL
Sinds 2014
Ik heb zitting in de cliëntenraad sinds mei 2014. Ik vertegenwoordig de cliënten van Weener XL. Ik ben werkleider bij Kringloopwarenhuis Vindingrijk, een onderdeel van Weener XL.
Said Moutaki
Weener XL
Sinds 2010
Ik vertegenwoordig de diverse doelgroepen en allochtonen in de organisatie Weener XL. Ik ben lid omdat ik mijn mening wil laten horen en collega's wil informeren over de Cliëntenraad. Ook ben ik van een buurtvadercomité en actief ben in de moskee Arrahma. Daarnaast geef ik Arabische les aan jongeren.
Hans van Grieken
Voorzitter
Sinds 2013
Ik ben onafhankelijk voorzitter van de Cliëntenraad Participatiewet geworden omdat ik me graag wil inzetten voor anderen en een rechtvaardig en solidair beleid en de uitvoering daarvan belangrijk vind. Ik hoop door mijn achtergrond en ervaring een positieve bijdrage te kunnen leveren voor de cliënten die onder de Participatiewet van de gemeente ’s-Hertogenbosch vallen om hun belangen te behartigen en daarmee hun leven wat te verbeteren.
Leendert Wiebenga
VluchtenlingenWerk
Sinds 2017
Richard van Lokven
Stg Maatschappelijke Opvang
Sinds 2021
Ans Houwelingen
Cliëntenraad Farent
Sinds 2019
Marcel Wijnen
Stichting Loods
Sinds 2019
Tessa van Berkel
Quiet Den Bosch
Sinds 2019
Liesbeth Graafmans
Secretaresse
Sinds 2015